List prof. Piotra Kuny

Profesor Piotr Kuna

Zapraszam do wzięcia udziału w akcji społecznej ”Czas podwinąć rękawy!”, która odbędzie się 14 stycznia 2012 r. w Manufakturze w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Novamed.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi Polaków na problem nadciśnienia tętniczego i poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat tego schorzenia – jego objawów, konsekwencji, profilaktyki i leczenia. Akcja ”Czas podwinąć rękawy!” zakłada przeprowadzenie Wielkiego Badania Ciśnienia, połączonego z biciem Rekordu Guinnessa w liczbie pomiarów ciśnienia krwi w ciągu ośmiu godzin.

Badania, pokazujące skalę problemu nadciśnienia w regionie łódzkim, będą przeprowadzone podczas wydarzenia przez zespół pod przewodnictwem profesora Piotra Kuny z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który udziela akcji wsparcia merytorycznego.

Do organizacji akcji społecznej „Czas podwinąć rękawy” skłoniły nas dane statystyczne, z których wynika, że prawie jedna trzecia łodzian nie zna wartości swojego ciśnienia krwi. Jednocześnie prawie co trzeci z nich cierpi na nadciśnienie, ale tylko jeden na czterech ma prawidłowo leczone nadciśnienie. Dzięki akcji chcemy zwiększyć wiedzę na temat dostępnej skutecznej walki z chorobami układu krążenia, dlatego też samemu wydarzeniu będzie towarzyszyła szeroko zakrojona kampania informacyjna.

Głównymi zadaniami akcji jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o nadciśnieniu tętniczym oraz o jego niekorzystnych skutkach i możliwościach leczenia. Podstawą tych działań ma być szeroko pojmowana edukacja. W celu poprawy świadomości zdrowotnej łodzian należy wykorzystać każdy kontakt chorego z osobami pracującymi na rynku zdrowia. W celu popularyzacji społecznej akcji jego organizatorzy będą nawiązywali współpracę z mediami: prasą, radiem, portalami internetowymi i telewizją.

Podczas wydarzenia 14.01.2012 planujemy bezpłatnie zmierzyć ciśnienie krwi 5 000 osób.

Serdecznie zapraszam,
Prof. Piotr Kuna

Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1
im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Obejrzyj także Apel „Łodzianie! Czas podwinąć rękawy!” prof. Piotra Kuny